Newsy

Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu „PO WER szansą na przedsiębiorczość”


Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu

„PO WER szansą na przedsiębiorczość”

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 56 UP z terenu województwa podkarpackiego poprzez powstanie i zapewnienie funkcjonowania przez okres min. 12 miesięcy 43 mikroprzedsiębiorstw założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego .

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG/KRS.

 

Z udziału w projekcie mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie posiadały wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

CO OFERUJEMY?

 

  1. Szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
  2. Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN
  3. Wsparcie pomostowe po rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie finansowe udzielne w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2.600,00 PLN).

 

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.

Informacje o projekcie na stronie www.dotacjepowe.pakd.pl 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Wartość projektu to 2 087 717,40 PLN, w tym dofinasowanie z UE: 1 759 528,22 PLN.

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij