Newsy

TISE preferencyjne pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej.


Informujemy, że TISE podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i już w ubiegły piątek rozpoczęło udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

Pożyczki są przeznaczone na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Ich zadaniem jest także poprawa płynności finansowej PES  - w tym dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Z pożyczek mogą skorzystać podmioty z całego Kraju gdyż tym razem zrezygnowano z dzielenia funduszy na makroregiony!

Program pożyczkowy jest skierowany do: spółdzielni socjalnych organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych,, kościelnych osób prawnych,  spółek non-profit oraz podmiotów reintegracyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe lub kościelne osoby prawne: Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej.

Pożyczki są udzielane organizacjom zatrudniającym do 250 osób działającym na rynku dłużej niż rok, na okres do 4 lat z oprocentowaniem wynoszącym 0,1% w skali roku. Wysokość pożyczki to maksymalnie 25% wartości rocznego obrotu (z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej), ale nie więcej niż 100 tys. PLN

 

Program jest finansowany z publicznych środków krajowych, tj. przede wszystkim ze zwrotów z inwestycji udzielonych w ramach projektu BGK w Działaniu 1.4 PO KL oraz utworzonego z tych środków Funduszu Gwarancyjnego.

 

Zapraszamy do kontaktu z doradcami z Działu Ekonomii Społecznej TISE, którzy odpowiedzą na każde pytanie i rozwieją każdą wątpliwość. Na kontakt z Waszą organizacją czeka: Teresa Zagrodzka, Magdalena Czuchryta, Małgorzata Domińska, Beata Biela, Karolina Wróblewska i Piotr Borkowski tel. 22 636 07 40,  

tel kom. 501 373 031, 882 040 714, 600 655 414 lub mailowo: pes@tise.pl

 

Więcej informacji i wszystkie dokumenty znajdą Państwo  tu: https://tise.pl/offers/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij