Kalendarz

1

2

3

4

5

6

7

09:27 - PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”

PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !” PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA   INFORMUJE, ŻE PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU  „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”   Termin zakończenia rekrutacji to 28 kwietnia 2021…

13:44 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 17)

  Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 17). Zamieściła: Katarzyna Niemiec - Gierut  e-mail:  k.niemiec-gierut@pakd.pl tel.  508 030 616

8

9

12:55 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 18 )

  Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 18). Zamieściła: Katarzyna Niemiec - Gierut  e-mail:  k.niemiec-gierut@pakd.pl tel.  508 030 616

14:04 - Informacje odnośnie okresu zatrudnienia

W związku z wieloma pytaniami kandydatów o długość okresu zatrudnienia informujemy, że do projektu kwalifikowane będą osoby, które zatrudnione były co najmniej na okres jednego miesiąca.  

10

11

12

13

18:51 - Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.,, POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość” w ramach I edycji naboru w Skarżysku-Kamiennej

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie  pn.,, POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość” w ramach I  edycji naboru  w Skarżysku-Kamiennej.   Plik do pobrania poniżej. 

18:53 - Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradcy zawodowego – Indywidualne Poradnictwo Zawodowe

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradcy zawodowego – Indywidualne Poradnictwo Zawodowe W ramach projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na…

18:56 - Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradcy zawodowego – Indywidualny Plan Działania

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradcy zawodowego – Indywidualny Plan Działania W ramach projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na…

14

13:59 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 19)

  Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 19). Zamieściła: Katarzyna Niemiec - Gierut  e-mail:  k.niemiec-gierut@pakd.pl tel.  508 030 616

15

16

10:57 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 20)

  Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 20). Zamieściła: Katarzyna Niemiec - Gierut  e-mail:  k.niemiec-gierut@pakd.pl tel.  508 030 616

17

18

19

15:17 - NABÓR PRACODAWCÓW (PODMIOTÓW) CHCĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU ,, Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja” W PARTNERSTWIE Z POWIATOWYM URZĘDEM PARACY W SKARŻYSKU-KAMI

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 20 KWIETNIA 2021 DO 30 KWIETNIA 2021 ROZPOCZYNAMY NABÓR PRACODAWCÓW (PODMIOTÓW) CHCĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROJEKTU ,, Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja” W PARTNERSTWIE Z POWIATOWYM URZĘDEM PARACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ…

20

09:46 - Informacja na temat rekrutacji do projektu "Przedsiębiorczość Twoją Szansą".

W ramach przeprowadzonego od 8 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.procesu rekrutacji, przyjęto 155 formularzy rekrutacyjnych. Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych, do projektu zostanie przyjętych 90 kandydatów.  

11:21 - Lista zakwalifikowanych Uczestników Projektu z listy rezerwowej z III tury naboru.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować , że w związku z rezygnacjami osób zakwalifikowanych do projektu na listę podstawową  do udziału w projekcie zakwalifikowano kolejne osoby z listy rezerwowej według najwyższej przyznanej liczby punktów oraz kolejności zgłoszeń. W załączeniu lista zakwalifikowanych  …

11:26 - Lista zakwalifikowanych Uczestników Projektu z listy rezerwowej z III tury naboru.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować , że w związku z rezygnacjami osób zakwalifikowanych do projektu na listę podstawową  do udziału w projekcie zakwalifikowano kolejne osoby z listy rezerwowej według najwyższej przyznanej liczby punktów oraz kolejności zgłoszeń. W załączeniu lista zakwalifikowanych  …

14:16 - Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradcy zawodowego – rozmowy rekrutacyjne

Skarżysko-Kamienna 08.04.2021r.   Zaproszenie do składania ofert na realizację usług doradcy zawodowego – rozmowy rekrutacyjne „POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,…

21

22

12:53 - WSTĘPNA LISTA RANKIGOWA- Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w 1 rundzie naboru dla Grup Inicjatywnych

WSTĘPNA LISTA RANKIGOWA  Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych w 1 rundzie naboru dla Grup Inicjatywnych. Plik do pobrania poniżej.   

13:36 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 21)

  Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 21). Zamieściła: Katarzyna Niemiec - Gierut  e-mail:  k.niemiec-gierut@pakd.pl tel.  508 030 616

23

24

20:02 - Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.,, POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość” w ramach I edycji naboru po rozmowie z Doradcą zawodowym w Skarżysku-Kamiennej

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.,, POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość” w ramach I  edycji naboru po rozmowie z Doradcą zawodowym  w Skarżysku-Kamiennej. Plik do pobrania poniżej. 

25

26

27

19:30 - Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi eksperta dotacyjnego

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługieksperta dotacyjnego W ramach projektu „POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w…

28

13:02 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 22)

  Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 22). Zamieściła: Katarzyna Niemiec - Gierut  e-mail:  k.niemiec-gierut@pakd.pl tel.  508 030 616

29

10:36 - PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”

PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”   PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA   INFORMUJE, ŻE PRZEDŁUŻONY ZOSTAŁ TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU  „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”   Termin zakończenia rekrutacji to 19 maja…

12:42 - LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU !”

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU !”                                                       KOŃCOWA LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU !”       Nr formularza rekrutacyjnego Łączna ilość punktów 2/T/II/M 17  …

30

15:26 - Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu „PO WER szansą na przedsiębiorczość”

Informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu „PO WER szansą na przedsiębiorczość”   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 56 UP z terenu województwa podkarpackiego poprzez powstanie i zapewnienie funkcjonowania przez okres min. 12 miesięcy 43 mikroprzedsiębiorstw założonych przez ludzi młodych do…

16:27 - PO WER szansą na przedsiębiorczość

 PO WER szansą na przedsiębiorczość - STRONA PROJEKTU.   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 56 UP z terenu wojewó dztwa podkarpackiego poprzez powstanie i zapewnienie funkcjonowania prze okres min. 12 miesięcy 43 mikroprzedsiębiorstw założonych przez ludzi młodych do 29 roku…

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij