Kalendarz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13:29 - POWES Jasło ogłasza uruchomienie wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS).

POWES Jasło ogłasza uruchomienie wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS).   Mechanizm zakupów interwencyjnych będzie realizowany na podstawie Regulaminu zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z…

13:36 - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY    13 styczeń 2021 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY  PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O. OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY  W RAMCH PROJEKTU „Aktywizacja…

14

10:13 - Ogłoszenie o II naborze do projektu „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”

  Ogłoszenie o II edycji naboru kandydatów do projektu !! PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA OGŁASZA II EDYCJĘ NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU !!!   Składanie formularzy rekrutacyjnych w terminie:   od godz. 8:00 w dniu 25.01.2021 r. do godz. 14:00 w dniu…

15

14:08 - LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU !”

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU !” Plik do pobrania poniżej.

16

17

19

20

21

22

16:15 - LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU !”

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLUCZEM DO SUKCESU !” Plik do pobrania poniżej.

16:18 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 8)

Zamieściła: Małgorzata Gębska e-mail:  m.gebska@pakd.pl tel. 781 315 650

23

24

25

10:04 - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA I NABORU WNIOSKÓW (po odwołaniach).

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA I NABORU WNIOSKÓW (po odwołaniach). Plik do pobrania poniżej. 

12:05 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 9)

Zamieściła: Małgorzata Gębska e-mail:  m.gebska@pakd.pl tel. 781 315 650

17:05 - II edycja naboru kandydatów do projektu trwa !!

  II edycja naboru kandydatów do projektu trwa !! PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA  ROZPOCZĘŁA II EDYCJĘ NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU !!!   W ramach II edycji naboru zostanie zrekrutowanych co najmniej 67 Uczestników projektu, w tym  wyłącznie 19 Uczestników posiadających status…

26

27

09:38 - Szkolenia „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej ”

  Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenie „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej ”   Uczestnikami/Uczestniczkami szkolenia mogą być osoby fizyczne, które spełniają poniższe warunki: mieszkają / mają siedzibę na obszarze realizacji Projektu (zgodnie z…

11:01 - Harmonogram działań POWES 2 (Aktualizacja 10)

Zamieściła: Małgorzata Gębska e-mail:  m.gebska@pakd.pl tel. 781 315 650

28

30

31

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij