Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 

 

13 styczeń 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O.

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJE WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 W RAMCH PROJEKTU „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !”

Wsparcie w postaci refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla uczestnika w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu !” jest udzielane na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzaniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Maksymalna kwota refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

 wynosi 20 000,00 zł. netto na 1 stanowisko pracy.

Kryterium obligatoryjnym dla Pracodawców wnioskujących o wsparcie jest deklaracja zatrudnienia pracownika na okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat).

 

Proces naboru wniosków rozpocznie się 

od dnia 14.01.2021 r. i trwać będzie do wyczerpania limitu miejsc.

Wniosek z załącznikami można składać od poniedziałku do piątku

w godzinach od 800 do 1400 :

- osobiście w biurze Projektu

- e-mailowo na wskazany adres  j.gliwa@pakd.pl (dla powiatu tarnowskiego i m. Tarnów) lub d.pietrzycka@pakd.pl (dla powiatu gorlickiego)

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów dostępne są w biurach projektu:

Biuro Projektu:

 

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 28

parter

Tel. 519 654 650

Biuro Projektu:

 

38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 27

II piętro

Tel. 517 247 200

 

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania wsparcia określone zostały w regulaminie refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy u pracodawcy w zakładce DOKUMNENTY . Regulamin został zamieszczony na stronie projektu oraz w pliku poniżej .

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij